Projectes

2008 - actualitat  CO Les Corts
           Disseny, intervenció i avaluació de les sessions de musicoteràpia realitzades al centre, dirigides a    
           persones adultes amb discapacitat intel-lectual


2008 ----- PROJECTE "GARAJE BAND"

Des de l'any 2008, col·laborem amb la Comunitat Terapèutica de la Fundació Font Picant on intervenim aplicant la musicoteràpia en un col·lectiu de persones drogodependents.

Garaje Band ofereix als usuaris, a través de l'activitat musical, una forma de facilitar la integració i la participació activa i motivada dins d'un grup.
Es treballen aspectes com la millora de la comunicació i expressió d'emocions, proporcionar recursos per a la interacció i millorar la capacitat d' afrontament dels problemes. Els usuaris vivencien a través de la música i els sons experiències gratificants i d'èxit que repercuteixen de forma positiva sobre la seva autoestima i el seu autoconcepte, amb la finalitat última de millorar la seva qualitat de vida.