Musicoteràpia amb persones drogodependents en procés de rehabilitació


Us presentem el projecte que presenta ACAIM a Caja Navarra per desenvolupar una intervenció amb drogodependents en una comunitat terapèutica a Girona.

POBLACIÓN: GIRONA (ESPAÑA)

Intervención terapéutica a través de la música y los sonidos para atender personas afectadas por el abuso de sustancias, para ofrecer herramientas para optimizar su proceso de rehabilitación y reinserción. La intervención partirá del enfoque musicoterapéutico: Es el uso de la música en la consecución de objetivos terapéuticos: la restauración, mantenimiento y acrecentamiento de la salud tanto física como mental. Es la aplicación sistemática de la música dirigida por el musicoterapeuta en un ámbito terapéutico para provocar cambios en el comportamiento (AMTA, American Music Therapy Association). 

Presentació I Jornades Catalanes de Musicoteràpia

L'Associació ACAIM, va presentar a les I Jornades Catalanes de Musicoteràpia, els projectes que ha desenvolupat en IESde Catalunya aplicant la musicoteràpia com a eina de prevenció i d'intervenció, revent el reconeixement per la tasca realitzada.


Resum: L’objectiu d’aquests projectes d’intervenció que, des de l’IES Jaume Callís (Projecte Art Tik) i l’IES Verdaguer (Projecte Batuka Èxit), és millorar el rendiment general de l’alumnat, a través d’activitats musicals i musicoterapèutiques dirigides per professionals qualificats.

Aquests projectes es fonamenten en la pràctica de la musicoteràpia, que utilitza la música i/o els seus elements ( so, ritme, melodia i harmonia) amb la finalitat de facilitar i promoure comunicació, aprenentatge, mobilització, expressió, organització i altres objectius rellevants, per tal de donar resposta a les necessitats físiques, psíquiques, socials i cognitives.